In juni 2018 hebben de minister van Sport (ministerie van VWS), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF) samen het Nationaal Sportakkoord opgesteld. Met het Sportakkoord willen ze bereiken dat iedereen plezier kan hebben in sport, zowel nu als in de toekomst en in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang; als sporter, vrijwilliger of als toeschouwer. In het Sportakkoord zijn daarom zes ambities opgesteld, waaronder “van jongs af aan vaardig in bewegen”. Maat S draagt bij aan het bereiken van dit maatschappelijke doel.

Spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend geworden in het dagelijks leven van kinderen. Onderzoekers stelden recent vast dat de meeste kinderen van 4 tot 11 jaar maar drie tot zeven uur per week buiten spelen en dat de bewegingsvaardigheid van kinderen minder is dan in 2006. De oorzaken daarvan zijn legio: digitalisering, verstedelijking en te weinig veilige speelplekken. Maar ook de terughoudende en voorzichtige houding van veel ouders en verzorgers bij het buitenspelen speelt een rol.

Wij willen dat meer kinderen voldoen aan de beweegnorm en dat de motorische vaardigheden toenemen. Maat S speelt hier op in met het nijntje Beweegdiploma. Wij richten ons daarop op kinderen van 2 t/m 6 jaar, want als kinderen op jonge leeftijd veel bewegen, ontwikkelen ze zich motorisch beter en hebben ze minder kans op overgewicht en een kleinere kans op chronische aandoeningen.

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur verlaagt daartoe de leeftijdsgrens van 4 naar 2 jaar. Hierdoor kunnen ouders met een kleine beurs financiële ondersteuning krijgen om hun kinderen vanaf 2 jaar te laten sporten, spelen en bewegen. Voor meer informatie: www.jeugdfondssportencultuur.nl.